Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2014

sorex
19:16

March 29 2014

sorex
21:09
sorex
16:07
My z drugiej połowy XX wieku
rozbijający atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów

March 25 2014

sorex
15:55
9333 6f76

March 20 2014

sorex
17:40
„Słabi nigdy nie potrafią przebaczać. Przebaczenie jest cnotą silnych.”
17:37
8221 e465
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaautunno autunno

March 15 2014

15:46
sorex
15:46

March 06 2014

sorex
16:23
sorex
16:22
4211 fbb5 500
Reposted frompesy pesy viax-ray x-ray
sorex
16:20
Łzy mężczyzny przy ukochanej kobiecie świadczą o głębokim uczuciu i zaufaniu.
— me about you

March 04 2014

sorex
20:02
6833 72ab
Reposted fromblonde-troubelle blonde-troubelle viabasiaa basiaa
20:02
5553 fe52 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabasiaa basiaa
sorex
20:00
6417 910e
Reposted fromLittleJack LittleJack viabasiaa basiaa
sorex
19:58
1110 fd89
Reposted fromIriss Iriss viaenterthevoid enterthevoid
sorex
16:06
.Czasem całe życie określa jeden szalony czyn ...

March 03 2014

sorex
15:35
4557 23b4 500
sorex
15:34
4533 0c70
Reposted bypieczareczka pieczareczka
sorex
15:33
4500 1151
sorex
15:33
4486 f1d7
Reposted bywadliwieIfyouneversaygoodbyetastewordsfollow-meelusivepogopogoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl